Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Hypeninae
Hypena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Humlenäbbfly Hypena rostralis Humlenäbbfly Hypena rostralis Humlenäbbfly Hypena rostralis Humlenäbbfly Hypena rostralis
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758). Humlenäbbfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 26-30 mm. Larven lever på humle och nässlor, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 12 december 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson