Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bombycoidea
Sphingidae
Macroglossinae
Hyles

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunsprötad skymningssvärmare Hyles gallii Brunsprötad skymningssvärmare Hyles gallii Brunsprötad skymningssvärmare Hyles gallii Brunsprötad skymningssvärmare Hyles gallii Brunsprötad skymningssvärmare Hyles gallii Brunsprötad skymningssvärmare Hyles gallii Brunsprötad skymningssvärmare Hyles gallii Brunsprötad skymningssvärmare Hyles gallii Brunsprötad skymningssvärmare Hyles gallii
Hyles gallii (Rottemburg, 1775). Brunsprötad skymningssvärmare förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 60-80 mm. Larven lever på bl.a. måror, rallarros m.fl, förpuppning i jorden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 13 augusti 2020