Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Herpetogramma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Golfbanemott Herpetogramma licarsisalis
Herpetogramma licarsisalis (Clemens, 1860). Golfbanemott är ingen svensk art men har påträffats i en ljusfälla i juni 2000 vid Floda i Sö. Den har på senare tid uppträtt som skadegörare på golfbanor i England och kan möjligen klara sig utomhus i Sverige. Vingbredd 18-22 mm.

Mer om denna art på UK moth
Welcome page of the World
Pyralidae /en/svenska_fjarilar/herpetogramma_licarsisalis.html
Latest update: 27 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson