Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bombycoidea
Sphingidae
Macroglossinae
Hemaris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svävdagsvärmare Hemaris tityus Svävdagsvärmare Hemaris tityus
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758). Svävdagsvärmare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 37-44 mm. Larven lever på vädd, måror, try och snöbär, förpuppning på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/hemaris_tityus.html
Latest update: 24 april 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web