Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pterophoroidea
Pterophoridae
Pterophorinae
Hellinsia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gult gullrisfjädermott Hellinsia osteodactyla Gult gullrisfjädermott Hellinsia osteodactyla Gult gullrisfjädermott Hellinsia osteodactyla Gult gullrisfjädermott Hellinsia osteodactyla
Hellinsia osteodactyla (Zeller, 1841). Gult gullrisfjädermott. Kännetecken: Vingbredd 16-23 mm. Framvingarna gulaktiga, vid inskärningen en mindre, svart fläck samt ett utdraget svart streck i framkanten. Bakvingar grå. Arten liknar Hellinsia distinctus, malörtfjädermott, men har en mörk fläck vid inskärningen, se Svenska arter av släktet Hellinsia. Levnadssätt: Fjärilen flyger i skogsgläntor, på ruderatmarker och liknande där värdväxterna finns. Flygtid: Från mitten av juni till augusti. Biologi: Larven grön till ljust brun med små svarta fläckar och små vårtor samt brunt huvud. Den lever på blommor och frön av gullris och krissla. Den övervintrar fullvuxen i blomhuvuden och förpuppar sig i ett spinn på marken. Värdväxter: Solidago virgaureae, Inula. Utbredning: Påträffad allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 19 juni 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson