Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Heliothinae
Heliothis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Stäppknölfly Heliothis adaucta
Heliothis adaucta Butler, 1878. Stäppknölfly är en migrerande art som har tagits i Sk samt på Öl, Go. Vingbredd 28-32 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Heliothis maritima auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/heliothis_adaucta.html
Latest update: 8 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson