Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricidae
Hedya

Sälgbrokvecklare Hedya salicella
(prep. 10547) Hedya salicella
Äppleknoppvecklare Hedya nubiferana
(prep. ZOOTAX 2176) Hedya nubiferana
Stenfruktvecklare Hedya pruniana
(prep. 4303) Hedya pruniana
Häggbrokvecklare Hedya dimidiana
(prep. 10546) Hedya dimidiana
Rosenknytevecklare Hedya ochroleucana
(prep. ZOOTAX 2283) Hedya ochroleucana
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/hedya_genitalia.html
Latest update: 27 maj 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web