Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Myrmecozelinae
Haplotinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Insektsmal Haplotinea insectella Insektsmal Haplotinea insectella
Haplotinea insectella (Fabricius, 1794). Insektsmal. Kännetecken: Vingbredd 12-19 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner c:a tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna gråbeige med små mörkbruna fläckar. Bakvingar gråbruna. Går knappast att med säkerhet åtskilja från H. ditella utan genitalundersökning. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns oftast inomhus i uthus och ladugårdar. Biologi: Larven är vitaktig med mörkt huvud och lever av diverse. Värdväxter: Spannmål, matvaror, ruttet virke och tickor anges i litteraturen. Den har även åsamkat skador på insektsamlingar. Utbredning: Påträffas allmänt i hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Welcome page of the World
Tineidae /en/svenska_fjarilar/haplotinea_insectella.html
Latest update: 15 januari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson