Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Hadena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blågrått nejlikfly Hadena caesia Blågrått nejlikfly Hadena caesia Blågrått nejlikfly Hadena caesia Blågrått nejlikfly Hadena caesia
Hadena caesia (Denis & Schiffermüller, 1775). Blågrått nejlikfly. Kännetecken: Vingbredd 32-36 mm. Huvud och thorax blågråa. Bakkroppen gråbrun. Framvingar blågrå, rotfält samt en stor molnfläck gulaktig. Tvärlinjer samt våglinjer vita. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Puppan övervintrar. Larven lever på strandglim. Den är brungrå med små svarta fläckar, som fullvuxen 30-35 mm. Förpuppning på marken. Näringsväxt: Silene maritima. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Härjedalen. I övriga Norden finns den i Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 21 juni 2021