Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Gravitarmata

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Silvergransskottvecklare Gravitarmata margarotana Silvergransskottvecklare Gravitarmata margarotana Silvergransskottvecklare Gravitarmata margarotana
Silvergransskottvecklare Gravitarmata margarotana
(prep 10570)

Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863). Silvergransskottvecklare togs första gången i Skåne den 6 maj 2007 av Ingvar Svensson. Har nu även påträffats i Halland och Västergötland. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever förmodligen i skott eller kottar av tall, gran eller silvergran.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 juni 2020