Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Graphiphora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Spåmansjordfly Graphiphora augur Spåmansjordfly Graphiphora augur
Graphiphora augur (Fabricius, 1775). Spåmansjordfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 38-48 mm. Larven lever på diverse örter, lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/graphiphora_augur.html
Latest update: 15 december 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson