Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Gelechia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Slånstävmal Gelechia scotinella Slånstävmal Gelechia scotinella
Gelechia scotinella (Herrich-Schäffer, 1854). Slånstävmal. Kännetecken: Vingbredd 11-14 mm. Huvud samt mellankropp grått. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar gulaktigt violettgrå med varierande stora, svarta fläckar. I yttre delen en zickzackformad svagt tecknad ljus tvärlinje. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från slutet av juni till augusti. Förekomst: Finns längs vägkanter och på ängsmark. Biologi: Larven lever i blommor och skott av slån. Näringsväxt: Prunus spinosa. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 3 maj 2020