Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Lasiocampinae
Gastropacha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Poppelbladspinnare Gastropacha populifolia Poppelbladspinnare Gastropacha populifolia
Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775). Poppelbladspinnare förekommer i Danmark och Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 45-65 mm hane, 65-80 hona. Larven lever på Populus, Salix, asp, poppel, sälg förpuppning i en smutsbrun, spolformig kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/gastropacha_populifolia.html
Latest update: 6 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson