Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Filatima

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Askfärgad stävmal Filatima incomptella Askfärgad stävmal Filatima incomptella
Filatima incomptella (Herrich-Schäffer, 1854). Askfärgad stävmal. Kännetecken: Vingbredd 14-16 mm. Huvud och mellankropp askgrå. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar askgrå med otydliga svarta diskpunkter. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Juni till mitten av juli. Förekomst: Finns i lövskogar. Biologi: Larven lever i ett vävrör mellan löst hopspunna blad av sälg. Näringsväxt: Salix. Utbredning: Arten förekommer tämligen sällsynt från Halland till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 25 april 2020