Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Teleiodini
Exoteleia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallskottmal Exoteleia dodecella Tallskottmal Exoteleia dodecella Tallskottmal Exoteleia dodecella Tallskottmal Exoteleia dodecella
(prep. 9175)

Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758). Tallskottmal. Kännetecken: Vingbredd 9-15 mm. Huvud och mellankropp gråbrunt. Labialalper grå med svartringad ändled. Framvingar grå med tre par svarta punkter av resta fjäll. Yttre tvärlinjen ljusgrå, starkt vinklad. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns i barrskogsområden. Biologi: Larven lever som ung på hösten minerande i tallbarr och efter övervintring på våren i knoppar och skott av tall. Näringsväxt: Pinus sylvestris. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 oktober 2020