Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Exaeretia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Snedstreckad gråboplattmal Exaeretia allisella Snedstreckad gråboplattmal Exaeretia allisella Snedstreckad gråboplattmal Exaeretia allisella Snedstreckad gråboplattmal Exaeretia allisella
Exaeretia allisella Stainton, 1849. Snedstreckad gråboplattmal. Kännetecken: Vingbredd 18-24 mm. Hjässan ljusgrå. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna askgrå med svartbruna streck på vingens framkant. En svart fläck på tvärribban samt innanför en ljus snedlinje. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Slutet av juli till början av september. Förekomst: Finns på torrmarker och ruderatmarker. Biologi: Larven är grön, rödaktig på ovansidan och mörkgröna vårtor. Huvudet brungult. Den lever i skott och stjälkar av gråbo. Förpuppning i en kokong i jorden eller i rötter. Näringsväxt: Artemisia vulgaris. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 2 februari 2020