Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Odontiinae
Eurrhypini
Eurrhypis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ginstmott Eurrhypis pollinalis Ginstmott Eurrhypis pollinalis
Ginstmott Eurrhypis pollinalis
(prep 10792)

Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775). Ginstmott. Ett enda exemplar är rapporterats funnen på Öland 1922 men har sedan inte gått att finna i någon samling. Uppgiften därför något osäker även om rosenkronill, en av artens värdväxter, växer rikligt på fyndlokalen. Vingbredd 15-21 mm. Larven lever i juli augusti i ett sandrör på ginst, harris, puktörne och rosenkronill, förpuppning i larvröret.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 14 december 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson