Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Eurois

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större skogsfly  Eurois occultus Större skogsfly  Eurois occultus Större skogsfly  Eurois occultus
Eurois occultus (Linnaeus, 1758). Större skogsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 52-65 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/eurois_occulta.html
Latest update: 28 februari 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson