Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Eurois

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större skogsfly  Eurois occultus Större skogsfly  Eurois occultus Större skogsfly  Eurois occultus Större skogsfly  Eurois occultus Större skogsfly  Eurois occultus
Eurois occultus (Linnaeus, 1758). Större skogsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 52-65 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 augusti 2019