Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Eurois

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Stort skogsfly  Eurois occulta Stort skogsfly  Eurois occulta Stort skogsfly  Eurois occulta
Eurois occulta (Linnaeus, 1758). Stort skogsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 52-65 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/eurois_occulta.html
Latest update: 15 december 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson