Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Phycitinae
Phycitini
Eurhodope

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rosenmott Eurhodope rosella
Eurhodope rosella (Scopoli, 1763). Rosenmott förekommer sällsynt i Sk. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i augusti september i blommorna av vädd, förpuppning i en kokong på marken.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/eurhodope_rosella.html
Latest update: 24 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web