Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Arctiinae
Euplagia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sebraglansspinnare Euplagia quadripunctaria Sebraglansspinnare Euplagia quadripunctaria
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761). Sebraglansspinnare har påträffast ett par gånger i Finland, Kotka samt Danmark, Fyn men saknas i övriga Norden. Vingbredd 46-62 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae /en/svenska_fjarilar/euplagia_quadripunctaria.html
Latest update: 28 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson