Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Eupithecia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråbomalmätare Eupithecia succenturiata Gråbomalmätare Eupithecia succenturiata Gråbomalmätare Eupithecia succenturiata
Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758). Gråbomalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 20-25 mm. Larven lever på gråbo, renfana och rölleka, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 23 juli 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson