Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Eupithecia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråblek malmätare Eupithecia ochridata Gråblek malmätare Eupithecia ochridata
Eupithecia ochridata Schütze & Pinker, 1968. Gråblek malmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever på diverse örter och buskar bl. a. renfana och fältmalört, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 30 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson