Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Eupithecia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Backmalmätare Eupithecia millefoliata
Eupithecia millefoliata Rössler, 1866. Backmalmätare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på rölleka, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Pikkumittarit
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/eupithecia_millefoliata.html
Latest update: 30 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson