Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Eupithecia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Granskogsmalmätare Eupithecia groenblomi
Eupithecia groenblomi Urbahn, 1969. Granskogsmalmätare förekommer i Norge och Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever på gullris, Solidago virgaurea, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/eupithecia_groenblomi.html
Latest update: 10 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson