Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Eulithis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Violettgrå parkmätare Eulithis testata Violettgrå parkmätare Eulithis testata Violettgrå parkmätare Eulithis testata Violettgrå parkmätare Eulithis testata Violettgrå parkmätare Eulithis testata
Eulithis testata (Linnaeus, 1761). Violettgrå parkmätare. Kännetecken: Vingbredd 27-33 mm. Huvud och mellankropp gulbruna. Framvingar violettgrå med en halvcirkelformad fläck bakom spetsen. Tvärlinjer starkt vinkelböjda. Bakvingar gulgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger efter mörkrets inbrott till midnatt. Flygtid: Från början av juli till september. Förekomst: Finns i skogsmarker med fuktig terräng. Biologi: Larven är varierande från ljusbrun till grön. Den lever på bl.a. björk, asp, sälg, odon och blåbär. Förpuppning mellan sammanspunna blad. Näringsväxter: Betula, Salix, Populus, Vaccinium m.fl. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 25 januari 2021