Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Eulithis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Violettgrå parkmätare Eulithis testata
Eulithis testata (Linnaeus, 1761), hane. Violettgrå parkmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 27-33 mm. Larven lever på björk, asp, sälg, odon och blåbär, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/eulithis_testata.html
Latest update: 18 juni 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web