Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Eulithis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Violettgrå parkmätare Eulithis testata Violettgrå parkmätare Eulithis testata Violettgrå parkmätare Eulithis testata Violettgrå parkmätare Eulithis testata
Eulithis testata (Linnaeus, 1761). Violettgrå parkmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 27-33 mm. Larven lever på björk, asp, sälg, odon och blåbär, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 15 november 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson