Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Euliini
Eulia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kvällsbredvecklare Eulia ministrana Kvällsbredvecklare Eulia ministrana Kvällsbredvecklare Eulia ministrana Kvällsbredvecklare Eulia ministrana
Eulia ministrana (Linnaeus, 1758). Kvällsbredvecklare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 18-24 mm. Larven i september oktober i en bladrulle på diverse lövträd och buskar, förpuppning på våren i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 3 juni 2022