Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Euhyponomeutoides

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större vinbärsbrunmal Euhyponomeutoides ribesiellus Större vinbärsbrunmal Euhyponomeutoides ribesiellus Större vinbärsbrunmal Euhyponomeutoides ribesiellus Större vinbärsbrunmal Euhyponomeutoides ribesiellus Större vinbärsbrunmal Euhyponomeutoides ribesiellus
Euhyponomeutoides ribesiellus (Joannis, 1900). Större vinbärsbrunmal. Kännetecken: Vingbredd 16-18 mm. Huvudhår beige. Antenner mörkbrunt ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingar brunaktiga, från basen ett vitt längsstreck. Ett mindre antal svarta prickar finns spridda över vingytan, främst mot spetsen. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Augusti-september samt efter övervintring maj-juni. Förekomst: Finns i miljöer där det växer vinbär. Biologi: Det första larvstadiet gör spiralformade minor i bladen. Senare larvstadier bygger ett gömsle av silke vid bladundersidans bas. Härifrån görs utflykter då larven gnager på bladen. Strax före blomningen är larven fullvuxen och lämnar busken för att förpuppa sig i en kokong i markförnan. Näringsväxter: Ribes-arter. Utbredning: Förekommer sällsynt från Östergötland till Luleå lappmark samt på Gotland. I övriga Norden har den tagits i södra Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 25 maj 2023