Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Euhyponomeutoides

Mindre vinbärsbrunmal Euhyponomeutoides albithoracellus
(prep. 10162) Euhyponomeutoides albithoracellus
Större vinbärsbrunmal Euhyponomeutoides ribesiella
(genitaliebild saknas) Euhyponomeutoides ribesiella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/euhyponomeutoides_genitalia.html
Latest update: 19 december 2007
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web