Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Scopariinae
Eudonia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Nordugglemott Eudonia alpina Nordugglemott Eudonia alpina Nordugglemott Eudonia alpina
Eudonia alpina (Curtis, 1850). Nordugglemott. Kännetecken: Vingbredd 18-21 mm. Huvud och mellankropp ljusgrå, bakkropp brungrå. Palper ljusgrå. Antenner gråmelerade. Framvingarna ljusgrå med tydlig njurfläck, ring och tappfläck med bruna fjäll. Vita tvärband där vidden i framkanten är dubbelt så stor som vid bakkanten. Bakvingar grå. Påminner starkt om Scoparia conicella genom att tvärlinjen konvergerar märkbart bakåt. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Slutet av juni till början av augusti.Förekomst: Finns på myrmark främst i norra delen av landet. Biologi: Larven lever på lavar. Näringsväxt: Lavar Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Uppland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Synonym Eudonia borealis Tengström, 1848

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 25 september 2022