Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Eucosma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Väddklintsfrövecklare Eucosma fulvana Väddklintsfrövecklare Eucosma fulvana
Eucosma fulvana (Stephens, 1834). Väddklintsfrövecklare har visat sig vara en tvillingart med rödklintsfrövecklare. Den har hittills påträffast från Sk till Gä. Vingbredd 14-22 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna av väddklint, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 23 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson