Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Eucosma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bitterfibblefrövecklare Eucosma balatonana Bitterfibblefrövecklare Eucosma balatonana
Eucosma balatonana (Osthelder, 1937). Bitterfibblefrövecklare förekommer sällsynt i Sk och på Go. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna av bitterfibbla, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Epiblema fulvana sensu Benander, 1950

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 23 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson