Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Euspilapteryx

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Johannesörtsstyltmal Euspilapteryx auroguttella Johannesörtsstyltmal Euspilapteryx auroguttella Johannesörtsstyltmal Euspilapteryx auroguttella Johannesörtsstyltmal Euspilapteryx auroguttella Johannesörtsstyltmal Euspilapteryx auroguttella
Johannesörtsstyltmal Euspilapteryx auroguttella
(prep 8385)

Euspilapteryx auroguttella (Stephens, 1835). Johannesörtsstyltmal. Kännetecken: Vingbredd 8-9 mm. Huvud grafitgrått. Antenner ringade i beige och grått, lika långa som framvingelängden. Framvingar glänsande gråbruna med fyra gula fläckar. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer i maj-september samt efter övervintring april-maj. Förekomst: Finns på betesmarker, i dikesmarker och trädgårdar där det växer johannesört. Biologi: Larven är grönvit med brunt huvud. Den gör först en lång gång som övergår till en fläckmina. Efter en tid rullar den samman bladet till en kägla och fortsätter äta. Den förpuppar sig i en kokong inuti bladet. Näringsväxt: Hypericum. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Ångermanlan. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 25 maj 2020