Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Boletobiinae
Eublemma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mjölfly Eublemma minutata Mjölfly Eublemma minutata Mjölfly Eublemma minutata
Eublemma minutata (Fabricius, 1794). Mjölfly förekommer sällsynt från Sk till Ög. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever på hedblomster, förpuppning i en vitaktig kokong på marken.

Synonym Pyralis noctualis Hübner, 1796, Noctua paula Hübner, 1809

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 14 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson