Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ethmia

Prickig stenfrömal Ethmia dodecea
(prep. 10217) Ethmia dodecea
Lungörtsorgmal Ethmia quadrillella
(prep. 10218) Ethmia quadrillella
Stor stenfrömal Ethmia pusiella
(prep. 10219) Ethmia pusiella
Gråkantad sorgmal Ethmia terminella
(prep. 10221) Ethmia terminella
Ängsrutemal Ethmia pyrausta
(prep. 10220) Ethmia pyrausta
Blåeldsorgmal Ethmia bipunctella
(prep. 10216) Ethmia bipunctella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ethmia_genitalia.html
Latest update: 15 januari 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web