Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Esperia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svavelmal Esperia sulphurella
Esperia sulphurella (Fabricius, 1775), hane. Svavelmal togs i en zoobutik i Haninge, Södermanland 21.II 2009. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i förmultnat trä och förpuppar sig i näringsväxten eller under bark. Arten har en gång uppgivits från Sverige. Denna uppgift bygger på två exemplar, ett i Thunbergs samling, Uppsala samt ett i Entomologiska museet, Lund (coll. Ljung). Eftersom inga andra fynd har rapporterats anses den ej inhemsk. Närmaste förekomst är Tyskland, Holland och England.
Welcome page of the World
Oecophoridae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/esperia_sulphurella.html
Latest update: 16 mars 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web