Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Esperia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svavelmal Esperia sulphurella Svavelmal Esperia sulphurella
Esperia sulphurella (Fabricius, 1775), hane. Svavelmal togs i en zoobutik i Haninge, Södermanland 21.II 2009. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i förmultnat trä och förpuppar sig i näringsväxten eller under bark. Arten har en gång uppgivits från Sverige. Denna uppgift bygger på två exemplar, ett i Thunbergs samling, Uppsala samt ett i Entomologiska museet, Lund (coll. Ljung). Eftersom inga andra fynd har rapporterats anses den ej inhemsk. Närmaste förekomst är Tyskland, Holland och England.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Oecophoridae Latest update: 26 januari 2020