Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Erebiini
Erebia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulringad gräsfjäril Erebia embla Gulringad gräsfjäril Erebia embla Gulringad gräsfjäril Erebia embla
Erebia embla (Thunberg, 1791), hane, hona, undersida. Gulringad gräsfjäril förekommer sällsynt från Vr till To. Vingbredd 43-48 mm. Larven lever på gräs, förpuppning på marken i ett tunt spinn.
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/erebia_embla.html
Latest update: 19 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web