Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Erannis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lindmätare Erannis defoliaria Lindmätare Erannis defoliaria Lindmätare Erannis defoliaria Lindmätare Erannis defoliaria Lindmätare Erannis defoliaria Lindmätare Erannis defoliaria Lindmätare Erannis defoliaria Lindmätare Erannis defoliaria
Erannis defoliaria (Clerck, 1759). Lindmätare. Kännetecken: Vingbredd 34-41 mm. Framvingarna mycket varierande, från mer eller mindre grovt pudrade med rostbrunt till gulaktiga med mörkbruna tvärband samt tydlig, svart diskfläck. Bakvingar grå. Honan är vinglös, gråvit med svarta teckningar. Liknande arter: Guldgul frostmätare, Agriopis aurantiaria påminner något men saknar diskfläck samt honan har små korta vingstumpar. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från september till november. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever på diverse träd och buskar i juni juli. Den varierar kraftigt men är oftast brun med gul buk och svarta sidolinjer. Längd som fullvuxen 30-35 mm. Förpuppning i marken. Näringsväxter: Acer, Crataegus, Fagus, Prunus, Quercus, Salix, Vaccinium m.fl. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Pite lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 8 maj 2022