Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgbjörksrullvecklare Epinotia indecorana
Epinotia indecorana (Zetterstedt, 1839). Dvärgbjörksrullvecklare förekommer tämligen sällsynt från Vr till To. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever i juni juli i hopspunna blad av dvärbjörk, förpuppning i en kokong på marken eller i näringsväxten.

Synonym Grapholita biscutana Wocke, 1862

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/epinotia_indecorana.html
Latest update: 10 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson