Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricidae
Epinotia

Dyster alrullvecklare Epinotia sordidana
(prep. 10573) Epinotia sordidana
Halvgrå viderullvecklare Epinotia caprana
(prep. 10575) Epinotia caprana
Vitfläckig björkrullvecklare Epinotia trigonella
(prep. MC 3845) Epinotia trigonella
Dvärgbjörkrullvecklare Epinotia indecorana
(prep. 7100) Epinotia indecorana
Umbrarullvecklare Epinotia brunnichana
(prep. 9184) Epinotia brunnichana
Fläckig asprullvecklare Epinotia maculana
(prep. 8956) Epinotia maculana
Föränderlig rullvecklare Epinotia solandriana
(prep. 9192) Epinotia solandriana
Almrullvecklare Epinotia abbreviana
(prep. 8620) Epinotia abbreviana
Mjölonminerarvecklare Epinotia nemorivaga
(prep. 9074) Epinotia nemorivaga
Granitgranbarkvecklare Epinotia granitana
(prep. 8303) Epinotia granitana
Häggskottvecklare Epinotia signatana
(prep. 10579) Epinotia signatana
Prydlig videvecklare Epinotia cruciana
(prep. 8752) Epinotia cruciana
Prydlig odonvecklare Epinotia gimmerthaliana
(prep. 10580) Epinotia gimmerthaliana
Prydlig fjällsippevecklare Epinotia mercuriana
(prep. 8528) Epinotia mercuriana
Alhängevecklare Epinotia rhomboidella
(prep. 9161) Epinotia rhomboidella
Smal videvecklare Epinotia crenana
(prep. ZOOTAX 3100) Epinotia crenana
Dvärgbarrvecklare Epinotia nanana
(prep. 9070) Epinotia nanana
Björkrullvecklare Epinotia demarniana
(prep. MC 3725) Epinotia demarniana
Mindre viderullvecklare Epinotia subocellana
(prep. 6096) Epinotia subocellana
Björkgallvecklare Epinotia tetraquetrana
(prep. MC 484) Epinotia tetraquetrana
Vitblinkgranvecklare Epinotia pygmaeana
(prep. 4286) Epinotia pygmaeana
Silvergrantoppvecklare Epinotia subsequana
(prep. 10581) Epinotia subsequana
Alknoppvecklare Epinotia tenerana
(prep. 6834) Epinotia tenerana
Grenrullvecklare Epinotia ramella
(prep. 10576) Epinotia ramella
Silvergranknoppvecklare Epinotia nigricana
(prep. 10577) Epinotia nigricana
Rödspetsad tallvecklare Epinotia rubiginosana
(genitaliebild saknas) Epinotia rubiginosana
Silvergransbarrvecklare Epinotia pusillana
Epinotia pusillana
Granbarrvecklare Epinotia tedella
(prep. 4305) Epinotia tedella
Silvergranminerarvecklare Epinotia fraternana
(prep. 10578) Epinotia fraternana
Dubbelmånerullvecklare Epinotia bilunana
(prep. 8971) Epinotia bilunana
Mångformig aspvecklare Epinotia nisella
(prep. 4785) Epinotia nisella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/epinotia_genitalia.html
Latest update: 15 juli 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web