Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större viderullvecklare Epinotia caprana Större viderullvecklare Epinotia caprana Större viderullvecklare Epinotia caprana
Epinotia caprana (Fabricius, 1798). Större viderullvecklare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. Vingbredd 15-22 mm, arten varierar starkt i teckningen. Larven lever i maj juni i hopspunna blad av vide, förpuppning i en kokong på marken eller i näringsväxten.

Synonym Poecilochroma semifuscana Stephens, 1834

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 januari 2022