Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epiblema

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjällstjälkvecklare Epiblema simploniana Fjällstjälkvecklare Epiblema simploniana Fjällstjälkvecklare Epiblema simploniana Fjällstjälkvecklare Epiblema simploniana
Epiblema simploniana (Duponchel, 1835). Fjällstjälkvecklare. Kännetecken: Vingbredd 15-19 mm. Framvingarna hos honan mörkgrå hos hanen mera brungrå. Basfältet mörkare, begränsat av en trubbvinkligt bruten linje. Mellanfältet vitt hos hanen bredare och vid costa grått. Hos honan smalare och vitt ända fram till costa. Mittbandet mörkbrunt, skarpt hos honan otydligare hos hanen. Utkantsdelen mer eller mindre rostfärgad, genomdragen av blylinjer, ibland nästan enfärgad. Spegeln rostgul med svarta streck, infattad av blylinjer. Bakvingar ljust grå, undersidan ljust gulaktig. Liknande arter: Påminner om E. cirsiana, men spegeln är lika vit som dorsalfläcken hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från slutet av juni till mitten av juli. Förekomst: Finns på fjällhedar samt ljughedar i Halland. Biologi: Larven är okänd. Näringsväxt: Okänd. Utbredning: Fjällstjälkvecklare är hittills påträffad från Härjedalen till Torne lappmark samt på Mästockaljungheden i Halland. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 9 oktober 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson