Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Epermenioidea
Epermeniidae
Epermenia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smalvingad skärmmal Epermenia chaerophyllella Smalvingad skärmmal Epermenia chaerophyllella Smalvingad skärmmal Epermenia chaerophyllella Smalvingad skärmmal Epermenia chaerophyllella Smalvingad skärmmal Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783). Smalvingad skärmmal förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 12-13 mm. Larven lever i maj juni i bladrör av diverse flockblomstriga växter, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 maj 2023