Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Epermenioidea
Epermeniidae
Epermenia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smalvingad skärmmal Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783). Smalvingad skärmmal förekommer allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 12-13 mm. Larven lever i maj juni i bladrör av diverse flockblomstriga växter, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/epermenia_chaerophyllella.html
Latest update: 11 september 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web