Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Epermenioidea
Epermeniidae
Epermenia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smalvingad skärmmal Epermenia chaerophyllella Smalvingad skärmmal Epermenia chaerophyllella Smalvingad skärmmal Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783). Smalvingad skärmmal förekommer allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 12-13 mm. Larven lever i maj juni i bladrör av diverse flockblomstriga växter, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 11 juni 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson