Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Endotheniini
Endothenia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klintrotvecklare Endothenia oblongana
Endothenia oblongana (Haworth, 1811). Klintrotvecklare förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever troligen i svartklint.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/endothenia_oblongana.html
Latest update: 11 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web