Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Tineinae
Elatobia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallbarksmal Elatobia fuliginosella Tallbarksmal Elatobia fuliginosella
Tallbarksmal Elatobia fuliginosella
(prep 8442)

Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846). Tallbarksmal. Kännetecken: Vingbredd 12-22 mm. Huvudhår gråbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med en svagt tecknad diskfläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i torra tallskogar. Biologi: Larven är gulvit med rött huvud och lever i barkgångar på tall som gjorts av stekeln Strongylogaster lineata. Larvföda: Insektsrester som finns i larvgången. Utbredning: Förekommer sällsynt i östra Sverige. I övriga Norden har den tagits sällsynt i södra Norge och västra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae /en/svenska_fjarilar/elatobia_fuliginosella.html
Latest update: 25 januari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson