Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grusstarrsgräsmal Elachista utonella
Elachista utonella Frey, 1856. Grusstarrsgräsmal förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland samt Norrbotten. Vingbredd 8-9 mm. Larven minerar i starr.

Synonym Elachista paludum Frey, 1859.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_utonella.html
Latest update: 28 november 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson