Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Backgräsmal Elachista orstadii
Elachista orstadii N. Palm, 1943. Backgräsmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 7-9 mm. Larven är okänd.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_orstadii.html
Latest update: 20 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson