Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

(Saknar bild)
Elachista ornithopodella Frey, 1859. Fågelstarrsgräsmal förekommer i Finland. Vingbredd 7-8 mm. Larven minerar i Carex ornithopoda fågelstarr.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_ornithopodella.html
Latest update: 3 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson