Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre silverpunktsgräsmal Elachista nobilella
Elachista nobilella Zeller, 1839. Mindre silverpunktsgräsmal förekommer tämligen allmänt från Skåne till Härjedalen samt Torne lappmark. Vingbredd 6-8 mm. Larven minerar i ett flertal olika gräsarter.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_nobilella.html
Latest update: 27 november 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson