Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Myrgräsmal Elachista kilmunella Myrgräsmal Elachista kilmunella
Elachista kilmunella Stainton, 1849. Myrgräsmal. Kännetecken: Vingbredd 9-11 mm. Huvud och mellankropp grått. Labialpalper grå. Framvingar grå. På vingens mitt ett ibland avbrutet tvärband samt mot spetsen två vita fläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juli. Förekomst: Finns på myrmarker. Biologi: Larven minerar i ull och starr. Näringsväxter: Eriophorium, Carex. Utbredning: Arten förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 24 november 2020