Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Myrgräsmal Elachista kilmunella
Elachista kilmunella Stainton, 1849. Myrgräsmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-11 mm. Larven minerar i ull och starr.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_kilmunella.html
Latest update: 24 november 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson