Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae

Vit gräsmal Perittia farinella
(prep MC 803) Perittia farinella
Skarp tryminerarmal Perittia herrichiella
(prep. 7116) Perittia herrichiella
Töcknig tryminerarmal Perittia obscurepunctella
(prep. 10248) Perittia obscurepunctella
Magnifik fryleminerarmal Elachista tengstromi
(prep. MC 2625) Elachista tengstromi
Tvilligfryleminerarmal Elachista geminatella
(genitaliebild saknas) Elachista geminatella
Glänsande fryleminerarmal Elachista gleichenella
(prep. MC 932) Elachista gleichenella
Fyrpuncterad fryleminerarmal Elachista quadripunctella
(prep. 10250) Elachista quadripunctella
Lundstarrminerarmal Elachista tetragonella
(prep. 10251) Elachista tetragonella
Dubbelpunkterad slankstarrminerarmal Elachista biatomella
(genitaliebild saknas) Elachista biatomella
Trapetsfryleminerarmal Elachista trapeziella
(genitaliebild saknas) Elachista trapeziella
Gråpunkterad gräsminerarmal Elachista cinereopunctella
(prep. 10252) Elachista cinereopunctella
Kebnegräsminerarmal Elachista kebneella
(genitaliebild saknas) Elachista kebneella
Lagggräsminerarmal Elachista serricornis
(prep. 10253) Elachista serricornis
Ängsgräsminerarmal Elachista juliensis
(genitaliebild saknas) Elachista juliensis
Havssävminerarmal Elachista scirpi
(prep. 10254) Elachista scirpi
Ängsullminerarmal Elachista eleochariella
(prep. 5825) Elachista eleochariella
Grusstarrminerarmal Elachista utonella
(prep. MC 790) Elachista utonella
Tuvsävminerarmal Elachista albidella
(prep. 6843) Elachista albidella
Abiskogräsminerarmal Elachista abiskoella
(prep. 10255) Elachista abiskoella
Mannagräsminerarmal Elachista poae
(prep. 10256) Elachista poae
Svarthårig hundäxingminerarmal Elachista atricomella
(prep. 9333) Elachista atricomella
Myrgräsminerarmal Elachista kilmunella
(prep. 5815) Elachista kilmunella
Parasgräsminerarmal Elachista excelsicola
(genitaliebild saknas) Elachista excelsicola
Allmän starrgräsminerarmal Elachista alpinella
(prep. 8749) Elachista alpinella
Hässlebroddminerarmal Elachista diederichsiella
(prep. 10257) Elachista diederichsiella
Lundslokminerarmal Elachista compsa
(prep. 10258) Elachista compsa
Piprörminerarmal Elachista elegans
(prep. MC 819) Elachista elegans
Gulhårig gräsminerarmal Elachista luticomella
(prep. 10259) Elachista luticomella
Vithövdad gräsminerarmal Elachista albifrontella
(prep. 5817) Elachista albifrontella
Dubbelbandad gräsminerarmal Elachista bifasciella
(prep. 10260) Elachista bifasciella
Nobel kruståtelminerarmal Elachista nobilella
(prep. 8709) Elachista nobilella
Spetspunktgräsminerarmal Elachista apicipunctella
(prep. 5814) Elachista apicipunctella
Halvsvart gräsminerarmal Elachista subnigrella
(prep. 5823) Elachista subnigrella
Backgräsminerarmal Elachista orstadii
(prep. 8319) Elachista orstadii
Nordgräsminerarmal Elachista stelviella
(prep. MC 3996) Elachista stelviella
Strandgräsminerarmal Elachista eskoi
(genitaliebild saknas) Elachista eskoi
Älvgräsminerarmal Elachista krogeri
(prep. 10261) Elachista krogeri
Björkskogsgräsminerarmal Elachista nielswolffi
(prep. MC 2767) Elachista nielswolffi
Kärrgräsminerarmal Elachista pomerana
(prep. MC 146) Elachista pomerana
Tuvtåtelminerarmal Elachista humilis
(prep. MC 2436) Elachista humilis
Kustgräsminerarmal Elachista vonschantzi
(genitaliebild saknas) Elachista vonschantzi
Gråvingad gräsminerarmal Elachista canapennella
(prep. 9384) Elachista canapennella
Gulmarmorerad gräsminerarmal Elachista anserinella
(prep. MC 213) Elachista anserinella
Rörflenminerarmal Elachista maculicerusella
(prep. MC 3269) Elachista maculicerusella
Silvergräsminerarmal Elachista argentella
(prep. 4650) Elachista pomerana
Pollengräsminerarmal Elachista pollinariella
(prep. 10262) Elachista pollinariella
Trepunktgräsminerarmal Elachista triatomea
(prep. 10263) Elachista triatomea
Halvögongräsminerarmal Elachista subocellea
(prep. 4490) Elachista subocellea
Fårsvingelminerarmal Elachista festucicolella
(prep. 10264) Elachista festucicolella
Tvåpunktgräsminerarmal Elachista dispilella
(prep. 10265) Elachista dispilella
Dyngräsminerarmal Elachista bruuni
(genitaliebild saknas) Elachista bruuni
Irrpunktgräsminerarmal Elachista elsaella
(prep. MC 2459) Elachista elsaella
Gulbandgräsminerarmal Elachista chrysodesmella
(prep. 10266) Elachista chrysodesmella
Smalbandgräsminerarmal Elachista megerlella
(prep. 10267) Elachista megerlella
Skarpbandad gräsminerarmal Elachista cingillella
(prep. 10268) Elachista cingillella
Bokskogsgräsminerarmal Elachista unifasciella
(genitaliebild saknas) Elachista unifasciella
Lundskaftingminerarmal Elachista gangabella
(prep. 10269) Elachista gangabella
Gul gräsminerarmal Elachista subalbidella
(prep. 8113) Elachista subalbidella
Älväxingminerarmal Elachista adscitella
(prep. 8758) Elachista adscitella
Bergrörminerarmal Elachista bisulcella
(prep. 10270) Elachista bisulcella
Svart vitspetsgräsminerarmal Elachista pullicomella
(prep. 8757) Elachista pullicomella
Grå vitspetsgräsminerarmal Elachista bedellella
(prep. 6482) Elachista bedellella
Betesgröeminerarmal Elachista freyerella
(prep. 9613) Elachista freyerella
Gråsvingelminerarmal Elachista baltica
(genitaliaprep saknas) Elachista baltica
Vitspetsad kruståtelminerarmal Elachista exactella
(prep. 5822) Elachista exactella
Kalkgräsminerarmal Elachista stabilella
(prep. 8378) Elachista stabilella
Sandgräsminerarmal Elachista consortella
(prep. 8714) Elachista consortella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/elachista_genitalia.html
Latest update: 25 januari 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson